Så binder du dina egna böcker hemma

Själva ordet bokbinderi står för hantverket, ”att sammanfoga tryckta ark till en bok”. I den numera digitala världen läser och binder tyvärr allt mindre människor böcker. Att binda böcker är ett gammalt fint hantverk som nästan är bortglömt idag men fortfarande finns det ett intresse, en nyfikenhet och en vilja att lära sig att binda sina egna böcker. Folkhögskolan i Leksand och Malmö bland annat anordnar kurser i hur man lär sig att binda sina egna böcker och i Leksand var den sista kursen helt fullbokad och hade som målgrupp, alla som var intresserade.

Det finns många olika tekniker i bokbinderi, beroende på material och dess egenskaper och kan se olika ut beroende på i vilken del av världen man befinner sig, bland annat är den orientaliska bindningen uppskattad av många idag. Genom att binda böcker för hand kan man skapa sig unika böcker då det finns möjlighet att variera både utseendet och själva innehållet.

Historiskt sett var bokbinderi ett rent hantverk fram till cirka mitten av 1800 talet, men idag binds de allra flesta böcker i en maskin. Vid det maskinella bokbinderiet har man mekaniserat alla de olika momenten medan i det traditionella hantverket utfördes alla de arbetsmomenten för hand.

Arbetsmomenten vid bokbinderi

Själva arbetsmomenten vid bokbinderi består av åtta stycken olika delar,

Falsning betyder att själva arket viks till häften i ett önskat sidformat. Man kan falsa arket i en, två eller flera olika veck och på det sättet få fler sidor.

Sortering och hopläggning innebär sortering och hopläggning av de alla arken för att skapa en nummerföljd.

Försättspapper den här delen av bokbinderiet innebär ett hopvikt blad som bildar första respektive sista bladet i boken.

Vidare kommer vi till häftning där alla arken sammanfogas med tråd eller ståltråd i ryggsidan härefter klistras ryggsidan fast.

Vid det femte delmomentet skärning skär man ut alla tre sidorna förutom ryggen av boken så att sidorna frigörs.

Vid Inhängning är det dags att förena bokblocket och pärmen vilket leder oss till det näst sista momentet Överklädning där pärmarna och ryggens utsida kläs med olika material, såsom exempelvis skinn, överdragspapper eller olika tyger.

Vid det allra sista arbetsmomentet ornering är det dags att texta på ryggen av boken och eventuellt på själva pärmarna.

Materialet

Själva limmet vid bokbinderi är speciellt och går att finna i konstnärshandeln. Ska du använda tyger behöver dessa vara specialanpassade för just bokbinderi, de måste vara impregnerade med något som fyller maskhålen i själva tyget. För själva bindningen går vanlig bomullstråd bra med vaxad lintråd är att föredra. Viktigt att tänka på är att pappersmaterialet har fiberriktningen åt samma håll då sidorna annars lätt kan bli buckliga och sneda. Du tar enkelt reda på fiberriktningen genom att försiktigt böja på papperet, det är lätt att böja längs med medan det tar emot att böja ett papper mot fibrernas riktning. Bland det viktigaste av allt är att mäta noggrant, du måste därför kunna skära pappret med en vass papperskniv för att undvika misstag. På Internet kan man hitta otaliga inspirations videor och bind din egna bokinstruktion. Testa och glöm inte att ha kul under tiden!