Gatukonst – Vad är det?

Gatukonst är något som går överallt och då framför allt inne i städerna. Det är sådan konst som inte någon har beställt och den kan hittas under broar, tomma väggar eller på tåg och liknande.

Konstnären skapar utifrån sig själv och vanligtvis är gatukonsten dessutom olagligt. Gatukonsten är en utveckling av graffiti som också kan kallas för en postmodern rörelse just inom konsten. Huvudidén med konstformen är att konstverken är till för alla att njuta av och vårda.Anledningarna till att varför det skapas gatukonst är lika många som konstnärer. I grunden är ändå dock anledningen att den personen som skapar konsten vill förändra i staden och har en vision hur det ska går till. Vilket ger ett personligt avtryck i samhället samtidigt som det ger intryck för allmänheten. Gatukonst används även till att propagera olika budskap och i många konfliktfyllda städer och länder, samt i stadsdelar syns oftast krigspropaganda på husväggarna.

Olika typer av gatukonst

Självklart är det likadant med gatukonst som med vanlig konst, att det ändå är betraktaren som avgör vad som är konst eller inte. Inom gatukonsten finns det några olika typer som det förkommer mer av:

  • Klistermärke
  • Affischering
  • Schabloner
  • Graffiti – Denna formen av gatukonst är den som det har diskuterats med om. Huruvida om graffitin räkans som konst eller inte.

Naturligtvis finns det fler sätt att smycka städerna, det kan vara allt från att hänga upp saker och ting i träden, till att klä in lyktstolpar i stickningar eller sätta kakelplattor på husväggarna. Gatukonst är så mycket mer än bara målningar på väggar. I de urbana områdena i USA är det väldigt populärt att ha skrotskulpturer, skulpturparker och liknande. Dessa har från början varit privata med har sedan blivit konst som allmänheten kan ta del av.

Något som också förekommer i USA, som även spritt sig till Europa, är att det så kallade illegala utsmyckningar. Det kan vara att klä gatlyktor med mosaik eller sätta fast föremål som är tredimensionella på fasader och murar. I Sverige har man kunnat se hundar i rondeller, fågelholkar och andra anonyma skulpturer och föremåls som placerats lite varstans i städerna.

Vilka är dessa gatukonstnärer?

Det är svårt att veta vilka dessa gatukonstnärer är eftersom de flesta vill vara anonyma då det är illegalt att måla på väggar och liknande runt om i städerna. Däremot går det oftast att se en typ av ”signatur” som antyder vem som är konstnärer och inom gatukonsten kallas det för ett tag och personen är bara känd för vissa. Gatukonsten är ett sätta att synas och i samband med taggarna så bevisar det att – ”här var jag” för konstnären och blir på så vis en liten bit i historian. Att vara en gatukonstnär fungerar inte likadant som för de konstnärer som hänger sina verk på konstgallerier.

En känd, men anonym, gatukonstnär är Banksy, som är omtalad för sina subversiva och satiriska målningar som hittas på gator, väggar, broar, gatuskyltar och toaletter runt om i världen. Han gatukonst har monterats ner för att sedan säljas till kändisar på olika auktioner för mycket pengar.