Därför är handarbete är bra för hjärnan

Handarbete och hantverk är ett bra och intressant sätt att träna hjärnan på. Att arbeta med händerna är en bra terapiform som minskar stress och som kan bidra till att lindra depressioner samt hjälper hjärnan och kroppen att slappna av. Om du utövar någon form av hantverk eller handarbete på regelbunden basis stärker du din finmotorik, öppnar upp för din kreativitet och bygger på såväl din självkänsla som självförtroende.

Handarbete är ett bra sätt att bryta sig loss från de dagliga rutinerna och tankarna som orsakar rädsla, ångest och andra ohälsosamma känslor. Oavsett om du ägnar dig åt att måla, virka, sticka, teckna eller någon annan form av handarbete räcker det att göra det några minuter om dagen för att underhålla hjärnan och träna den.

Vilka är fördelarna med handarbete ur hjärnans perspektiv?

Att handarbeta eller hantverka är en avslappande och avkopplande terapi som bidrar till att förbättra din mentala hälsa, hjärnaktivitet och allmänna välmående. De personer som handarbetar eller hantverkar regelbundet har uppgett att de tycker att det är lättare att reflektera över saker och att deras fantasi och kreativa förmåga ökar. I en studie som gjordes av Betsan Corkhill där det ingick 3545 personer som stickade fann forskarna att mentala lekar och handarbeten har egenskaper som främjar hjärnans utveckling och personens känslomässiga hälsa. Sysslor av den här typen ger energi, hjälper till att bygga upp självkänslan och förbättrar den sociala kommunikationen. Den finmotorik och de sinnen som är involverade förbättras och enligt studien uppgav hälften av deltagarna att deras känsla av lycka ökade och de kände sig mer avslappnade. Majoriteten av deltagarna intygade också att handarbetet hjälpte dem att minska stressnivån och öka den kreativa kapaciteten. Studien bekräftade också att det finns ett förhållande mellan hur många gånger individen utförde aktiviteten och det känslomässiga tillståndet. De deltagare som ägnade sig åt stickning mellan tre och fyra gånger i veckan upplevde att de var mer avslappnade, mindre ängsliga och kände sig lyckligare än de som stickade mindre antal gånger per vecka eller inte alls.

Handarbete och hantverk underhåller hjärnan

En annan studie, publicerad i tidskriften Neurology, slår fast att artistiska aktiviteter kan bidra till att minska risken för lättare kognitiv försämring. Personer som fotograferar, målar, ritar och skulpterar i medelåldern och i hög ålder löper 73 % mindre risk att utveckla mild kognitiv försämring i jämförelse med de som inte utövade någon av aktiviteterna. Motsvarande siffra för de som handarbetade var 45 % minskad risk för demens. Handarbeten och artistiska aktiviteter gynnar alltså hjärnan eftersom de:

  • Utmanar mentalt och leder till problemlösning
  • Förbättrar de sociala kopplingarna
  • Gör att man känner sig hel som person
  • Förbättrar koordination, finmotorik och rumsuppfattning
  • Gynnar undervisnings och lärande
  • Gör att hjärnan fokuserar tankarna på en uppgift
  • Stimulerar fantasin och kreativiteten
  • Skyddar minnet och minska risken för demens
  • Minskar stress och lindrar depressioner

Även enkla typer av handarbeten kan hjälpa oss att skydda och stimulera hjärnan vilket också gör att man genom att utföra aktiviteten regelbundet kan vinna långsiktiga fördelar. Positivt är också att handarbete är relativt billigt, lätt att lära sig och materialen är ofta återvinningsbara.